پروژه های اخیر و فعال


پرتوانرژی

پس از چندین سال فعالیت وسیع تیم فنی متشکل از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های تهران، در پروژه های نیروگاهی سولار دولتی، این نفرات عزم خود را جزم و نسبت به تاسیس شرکتی مستقل با استفاده از تجارب علمی و عملی خود اقدام نمودند.

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی های تجدید پذیر تاسیس شده است.

پرتو انرژی پس از ۱۰ ماه فعالیت جهادی با کیفیت، توانست در آذر ماه ۱۳۹۶ عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، بعنوان اقتصاد خصوصی دانش بنیان، شود.

635215130521170138

تجارب در یک نگاه

طرح ها و خدمات

استراکچر

استراکچر

مدیر سایت مهر ۷, ۱۳۹۵
طرح تامین مالی

طرح تامین مالی

مدیر سایت بهمن ۷, ۱۳۹۲
مطالعات پروژه

مطالعات پروژه

مدیر سایت بهمن ۷, ۱۳۹۲
تاسیس نیروگاه خورشیدی

تاسیس نیروگاه خورشیدی

مدیر سایت بهمن ۷, ۱۳۹۲

تیم ما


برخی از مشتریان ما