صفحه اصلی 1397-4-3 17:40:24 +04:30

طرح و توسعه

پرتو انرژی ایرانیان

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال‌ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر تاسیس شده است که پس از ۱۰ ماه فعالیت جهادی، پرحجم اما با کیفیت توانست در آذر ماه 1396 عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان اقتصاد خصوصی دانش بنیان شود.

پروژه‌ها‌ی اخیر

مشاهده تمامی پروژه‌ها