شرکت تامین انرژی برق ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان
گروه عطار
ارتش جمهوری اسلامی ایران
بیمه حکت صبا
شرکت حصین
فرش ساوین
شرکت سیمان شهرکرد
شرکت سن ایچ
ایران خودرو
آستان قدس رضوی
بنیاد برکت
ذوب آهن اصفهان
گروه لیدکو
شرکت توسعه و عمران فارس
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
کمیته امداد امام خمینی
شرکت TUV آلمان شرکت TUV آلمان
سازمان انرژی های نو-سانا سازمان انرژی های نو-سانا
مهندسین مشاور آذربایجان – منا مهندسین مشاور آذربایجان - منا
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان نهران
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمجال و بختیاری شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمجال و بختیاری
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

  • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
  • 021-61975330
  • 021-61975344
  • info@partoenergy.ir
  • www.partoenergy.ir