انواع دفتر مدیریت پروژه

 • بیان کننده استانداردها و روش­ ها در پروژه
 • ارائه استراتژی مدیریت پروژه
 • تسهیل کننده و مشاور پروژه
 • به عنوان صاحب فرآیند مدیریت پروژه و کارهای مرتبط به آن
 • کنترل پروژه و ارائه انواع گزارش­ های لازم و مورد نیاز

دفتر مدیریت پروژه پرتو انرژی

می­ تواند به طور فعال به عنوان صاحب فرآیند مدیریت پروژه و کارهای مرتبط به آن بوده و وظایف نظارت و گزارش بر روی پروژه­ های فعال و پیگیری پروژه تا اتمام، گزارش پیشرفت برای مدیریت ارشد برای تصمیم گیری­ های استراتژیک در موارد راهبردی سازمان را دارد. میزان کنترل و نفوذ آن شامل رهنمود، با در نظر گرفتن کنترل و مدیریت پروژه است که نقش کارفرمای اصلی کار به عنوان حمایت با نقش مشورتی بعنوان مقام بالا دستی می­باشد.
همچنین مشارکت در پروژه­ ها به هر یک از صورت­های فوق برای دفتر مدیریت پروژه پرتو انرژی مقدور است.

مزایای دفتر مدیریت پروژه:


 • پیگیری و پایش پروژه­ ها
 • حمایت از مدیران پروژه­ ها(مشاوره مهندسی، اداری و مالی)
 • آرشیو و بایگانی
 • ارتقای مدیران پروژه
 • ایجاد شبکه آنلاین پروژه ­ها
 • اداره کردن و کنترل پروژه­ ها
 • ایجاد گروه سازمانی برای مدیریت منابع انسانی
 • شبکه گرایی و پایش محیطی
 • برنامه­ ریزی استراتژیک برای مدیریت پروژه
 • سرمایه­ گذاری فکری و حفظ آن

مدیریت پروژه:


مديريت‌پروژه، برنامه‌ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان، هزينه و كيفيت مشخص به‌ سوي ايجاد نتايج مشخص‌ آن است. مديريت‌پروژه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت بر اجرا و هدايت اجرا را در بر مي‌گيرد و سعي ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتايج مشخص و موردانتظار را با هزينه‌ توافق‌شده‌ قبلي در موعد درست خود تحويل ‌دهد. به بيان ديگر مديريت پروژه بكارگيري دانش، مهارت ها، ابزار و تكنيكهاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است. مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه‌ريزي و كنترل پروژه بهره مي‌گيرد.

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

 • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
 • 021-61975330
 • 021-61975344
 • info@partoenergy.ir
 • www.partoenergy.ir