چشم انداز


 • بزرگترین مرکز شناسایی و حمایت از نخبگان منطقه برای تشکیل شرکتهای دانش بنیان
 • دارای بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان در منطقه
 • یکی از ده مرکز اول کشور در صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان
 • بزرگترین قطب جذب دانش از مراکز علتی و تحقیقاتی برای تجاری سازی آن در منطقه

ماموریت


 • کارآفرینی دانش بنیان
 • سرمایه گذاری جسورانه
 • فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها
 • ایجاد ساز و کار جذب علم و فناوری از مراکز علمی و تحقیقاتی
 • کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

 • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
 • 021-61975330
 • 021-61975344
 • info@partoenergy.ir
 • www.partoenergy.ir