نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلووات آب و فاضلاب استان بوشهر

نیروگاه خورشیدی ۷۰ کیلووات صنایع دینه ایران

نیروگاه خورشیدی ۲۷ کیلووات بانک مرکزی

نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلووات کشت و صنعت پارس بروجن

نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات تفرش حاج آقا ابوطالبی

نیروگاه خورشیدی ۱۵ کیلووات گلهای بروجن

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلووات بیمه حکمت صبا

نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلووات دکتر سینا یزد

نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات فرش ساوین

نیروگاه خورشیدی شرکت حصین

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

  • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
  • 021-61975330
  • 021-61975344
  • info@partoenergy.ir
  • www.partoenergy.ir