اهداف

  • بزرگترین قطب و واحد طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در منطقه
  • بزرگترین واحد مدیریت پروژه ها با رویکرد دفتر مدیریت پروژه
  • تاسیس بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور طی ۳ سال
  • بزرگترین قطب جذب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاه های برتر کشور در زمینه های انرژی های نو و دفتر مدیریت پروژه
  • معرفی و حضور فعال، سرمایه گذاری و فرهنگ سازی در سایر زمینه های خطر پذیر مورد نیاز صنعت و دانش کشور

 

اخبار شرکت

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

  • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
  • 021-61975330
  • 021-61975344
  • info@partoenergy.ir
  • www.partoenergy.ir