مشارکت با ارتش جمهوری اسلامی ایران در کارخانه تولید پنل

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

 

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان وارد همکاری در پروژه کارخانه تولید پنل ارتش جمهوری اسلامی ایران شد. کارخانه تولید پنل خورشیدی که توسط شرکت های زیر مجموعه ی بانک حکمت ایرانیان در حال پیگیری ست و تیم فنی مهندسی پرتو انرژی ایرانیان هم بنا به نیاز در بخشی از این پروژه کارخانه تولید پنل خورشیدی انجام وظیفه می کند. بانک حکمت ایرانیان از یک سو با شرکت تابان و هم چنین مشارکت گروه عطار موجبات آغاز و پیشبرد آن را در پی دارد.

شرکت پرتو انرژی

شرکت مهندسی و توسعه پرتو انرژی توسط گروهی از نخبگان
جوانِ المپیادهای علمی و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های
برتر کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی
دانش بنیان بخش خصوصی و همچنین دو سال فعالیت علمی
وعملی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و مدیر پروژه داشته، تاسیس شده است.

اساس رویکرد این شرکت

•احداث نیروگاه­ های خورشیدی همکاری سایر نهاد­های خصوصی
•مشارکت در هر یک از مراحل تاسیس نیروگاه خورشیدی سراسر کشور
•همکاری در زمینه اجرای پروژه­ ها با استفاده از رویکرد پیشرفته دفتر مدیریت پروژه PMO
•پی­ ریزی ورود و فعالیت ها در زمینه­ های نوین فنی و مهندسی با توجه به چرخه ی اقتصادی آن
•جذب نیروهای مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاه­ های برتر

اطلاعات ارتباطی

  • ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک 37، مجتمع فناوری شماره 2 شریف، طبقه 3
  • 021-61975330
  • 021-61975344
  • info@partoenergy.ir
  • www.partoenergy.ir