صفحه اصلی 1398-4-16 10:51:04 +04:30

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال‌ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر تاسیس شده است که پس از ۱۰ ماه فعالیت جهادی، پرحجم و با کیفیت شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توانست در آذر ماه 1396 عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان اقتصاد خصوصی دانش بنیان شود.

فعالیت‌های اخیر شرکت

مشاهده تمامی پروژه‌ها