صفحه اصلی 1397-10-18 11:16:40 +03:30

طرح و توسعه
پرتو انرژی ایرانیان

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال‌ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر تاسیس شده است که پس از ۱۰ ماه فعالیت جهادی، پرحجم اما با کیفیت توانست در آذر ماه 1396 عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان اقتصاد خصوصی دانش بنیان شود.

فعالیت‌های اخیر شرکت

مشاهده تمامی پروژه‌ها