معرفی شرکت

معرفی شرکت 1397-9-26 16:26:39 +03:30

طرح و توسعه
پرتو انرژی ایرانیان

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 

شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های کشور که دارای سابقه ۱۵ ساله در فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی و همچنین سال ها فعالیت علمی و عملی بومی در زمینه انرژی های تجدید پذیر تاسیس شده است.

شرکت پرتو انرژی

پس از چندین سال فعالیت وسیع تیم فنی متشکل از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های تهران، در پروژه های نیروگاهی سولار دولتی، این نفرات عزم خود را جزم و نسبت به تاسیس شرکتی مستقل با استفاده از تجارب علمی و عملی خود اقدام نمودند. پرتو انرژی پس از ۱۰ ماه فعالیت جهادی با کیفیت، توانست در آذر ماه ۱۳۹۶ عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، بعنوان اقتصاد خصوصی دانش بنیان، شود.

مزیت‌های ما

تجارب در یک نگاه

طی سال‌های 93 و 94

0MW
EC Off Grid
0MW
EC On Grid
0MW
Total

نیمه دوم سال 95 و سال 96

0kW
EPC On Grid
0MW
1 Solar Farm
0MW
3 Designed Solar Farms

پروژه‌های فعال سال 97

0MW
7 Solar Farms
0kW
16 Residential and Industrial Plants
نقشه ایران