توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار 1398-4-16 15:25:47 +04:30
market development

توسعه فناوری و بازار با هدف اولیه همراهی تحقیق و توسعه شرکت و صنعت ملی و بازار جهانی راه اندازی شده است. هدف اصلی از این فعالیت، متمرکز ساختن خدمات علمی و عملی مورد نیاز پروژه و بازار شرکت بوده تا از این رهگذر، خدمات تولید، توسعه و پشتیبانی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مجموعه وابسته به مهندسی و بازار نیروگاه‌های خورشیدی به صورت جامع و پیاده‌سازی یکپارچه، چالاک‌تر و بهینه‌تر صورت پذیرد. این مدل در قالب توسعه کسب و کار شرکت در حوزه فناوری و بازار نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی پاک تعریف شده است.

بارگذاری مطالب بیشتر