چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت 1397-7-5 22:19:01 +03:30

شرکت پرتو انرژی ایرانیان

ماموریت پرتو انرژی

ماموریت

بومی سازی طراحی و تاسیس نیروگاه خورشیدی به صورت کامل

بومی سازی طراحی و تولید انواع استراکچرهای خورشیدی تمام مکانیزه با ظرفیت تولید سالیانه 150 مگاوات

تاسیس حداقل 100 مگاوات مزرعه خورشیدی تا پایان سال سوم

جذب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه انرژی

قطب دانش فنی و اجرایی طراحی و تاسیس نیروگاه های خورشیدی در کشور

چشم انداز پرتو انرژی

چشم انداز

برترین و بزرگترین واحد طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه

برترین و بزرگترین واحد مدیریت پروژه‌ها با رویکرد دفتر مدیریت پروژه در حوزه انرژی

تاسیس حداقل 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور

بزرگترین قطب جذب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه انرژی

حضور فعال و سرمایه گذاری در سایر زمینه‌های خطر پذیر صنعت و دانش کشور

گروه عطار

گروه مهد تجارت گستران عطار

ماموریت

کارآفرینی دانش بنیان

سرمایه گذاری جسورانه

فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها

ایجاد ساز و کار جذب علم و فناوری از مراکز علمی و تحقیقاتی

کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان

گروه مهد تجارت گستران عطار

چشم انداز

کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان

دارای بیشترین تعداد شرکت‌های دانش بنیان در منطقه

یکی از ده مرکز اول کشور در صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان

بزرگترین قطب جذب دانش از مراکز علمی و تحقیقاتی برای تجاری سازی آن در منطقه