گلخانه پسیو(Passive Solar Greenhouse) 1398-5-20 14:17:26 +04:30

توضیحات پروژه

  • جغرافیای طرح
    قابل اجرا در گلخانه های سراسر کشور


  • مزیت ها
    کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی گلخانه
    پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات
    کاهش آلودگی های محیطی

شرکت پرتو انرژی ایرانیان

گروه مهد تجارت گستران عطار

گلخانه پسیو

افزایش تقاضا در بخش آب، غذا و انرژی در دنیا و به هم پیوستگی سه بحران آب، غذا و انرژی ارائه راهکارها و سیاست‌گذاری‌های مناسب با در نظر گرفتن اثرگذاری هر بخش بر دیگر بخش‌ها را ضروری کرده است. به طور کلی ۳۰ درصد انرژی و ۸۵ درصد آب دنیا در زنجیره تامین غذا مصرف می‌شود و این بخش به تنهایی ۲۰ درصد آلاینده‌های هوا را تولید می‌کند. توسعه گلخانه‌ها برای تولید غذا با عملکرد تولید بالا و کیفیت مناسب همراه با کاهش چشمگیر مصرف آب صورت می‌گیرد، در حالی که عملکرد مناسب گلخانه مستلزم مصرف انرژی بسیار زیادی است.
گلخانه سازه‌ای است که با مواد شفاف پوشانده شده تا بتواند از انرژی خورشیدی بهره‌برداری کند و شرایط بهینه رشد گیاه را فراهم آورد . گرمایش گلخانه یکی از موارد اصلی مصرف انرژی در زمستان بخصوص در اقلیم‌های سرد است. گرمایش ناکافی بر میزان و کیفیت محصول اثر منفی دارد. از طرفی گرمایش حجم زیاد هوای گلخانه با سوخت‌های فسیلی هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشت. فناوری گلخانه‌های خورشیدی پسیو در کنار مزایای گلخانه‌های متداول، با بهره‌برداری بهینه از انرژی خورشیدی میزان انرژی مورد نیاز برای گرمایش گلخانه را تا صفر کاهش می‌دهد. عملکرد گلخانه‌ها وابستگی مستقیم به شرایط اقلیمی دارد.
گلخانه خورشیدی پسیو یا غیر فعال به گلخانه‌ای گفته می‌شود که با طراحی در نظر گرفته شده برای آن قابلیت جمع آوری و ذخیره سازی بهینه انرژی خورشیدی و استفاده از آن انرژی برای گرمایش گلخانه را دارد.

درج دیدگاه