پروژه‌ها

پروژه‌ها 1397-12-26 17:29:20 +03:30

نیروگاه‌ های خورشیدی از منظر ظرفیت به دو دسته صنعتی-مسکونی و مزرعه تقسیم می‌شوند. دسته اول نیروگاه‌ های خورشیدی، نیروگاه های صنعتی-مسکونی، نیازمند انشعاب بوده و دسته دوم، مزارع خورشیدی، به خطوط و پست‌های انتقال متصل می‌گردند.

شرکت پرتو انرژی با تجربه علمی و عملی در این حوزه خدمات طراحی و مهندسی، تامین و تجهیز، ساخت و اجرای نیروگاه و انواع تست‌های راندمان و کیفیت عملکردی نیروگاه را ارائه می‌نماید.

 مزرعه خورشیدی

مزارع خورشیدی در مجاورت خطوط یا پست‌های برق احداث شده و در زمان اوج مصرف، بخشی از بار شبکه را جبران کرده و بدون هیچ گونه آلودگی تولید برق می‌کنند.
در مناطق مستعد از نظر تابشی نیروگاه های خورشیدی نصب می‌گردند و به شکل تضمینی و بیست ساله برق آنها توسط دولت خریداری می‌گردد.

صنعتی مسکونی

نیروگاه‌های خورشیدی خانگی یا نیروگاه‌های محدود به ظرفیت انشعاب در نقاط مصرف، نصب و راه اندازی شده و سبب کاهش افت شبکه می‌گردد.
از مزایای آن می‌توان به تولید انرژی پاک و عدم آلودگی زیست محیطی، کوتاه بودن زمان طراحی و نصب سیستم، کمک به پدافند غیر عامل، سرویس و نگه داری آسان و کم هزینه و همچنین درآمد تضمین شده ماهیانه اشاره کرد.

بارگذاری مطالب بیشتر